top of page

Strategisk sparring

Business Meeting

Strategisk sparring

Sparring med en kvalificeret og strategisk erfaren partner giver dig nye perspektiver og løsninger på forretningsmæssige og organisatoriske udfordringer og initiativer.
Strategisk sparring skal ikke sidestilles med strategisk rådgivning. Min primære opgave er at stille de gode og relevante spørgsmål, komme med ideer og nye perspektiver og give dig med- og modspil, så du kan finde dine egne svar.
Udfordringerne kan være udvikling eller revidering af virksomhedens komplette strategi, fra vision til implementering og evaluering – eller mindre opgaver f.eks. i forbindelse med at identificere nye mål, udvikle eller revidere vision og mission, udvikle og gennemføre organisatoriske tilpasninger samt kommunikation af ændringer til medarbejderne og motivering af samme.

Businesswoman in white

Hvorfor sparring?

EDGES arbejder med strategisk sparring ud fra devisen, at en vellykket strategi skal udarbejdes og implementeres af ledelsen for at sikre dens rigtighed, relevans og opbakning. Men mange ledere kan have brug for en kompetent og objektiv sparringspartner, der ser virksomheden og udfordringerne udefra.

Udfordringerne omkring virksomhedens strategiarbejde er mange. Mange ledere er alene om de strategiske beslutninger, enten fordi øvrige kolleger og medarbejdere ikke kan inddrages i alle aspekter af beslutningsprocessen eller fordi man leder en virksomhed, hvor der ikke er nogen at diskutere strategi med. Andre igen har blot brug for en udefrakommende til at diskutere med. Endelig kan der i en hektisk lederhverdag være brug for en person udefra, der kan sikre, at strategiprocessen får det nødvendige fokus og bliver båret i mål.

Er du f.eks.:

Ny leder

Leder i en mellemstor virksomhed

Leder i en lille eller enkeltmandsvirksomhed

– så læs her, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Business Conference

Forløb

Et forløb med strategisk sparring vil altid være skræddersyet til målet og virksomheden. Ethvert samarbejde indledes med et uforpligtende introduktionsmøde, hvor vi sammen afdækker problemstilling, behov, ønsker og tidsramme.

Alt efter opgaven kan forløbet bestå af kortere møder og seminarer, længerevarende enkeltstående seminarer eller gentagne strategiprocesser.

Det vil være oplagt at kombinere forløbet med coaching af leder, ledergruppe eller medarbejdere eller projektstyring efter nærmere aftale.

Kontakt mig for tilbud, priser og forretningsbetingelser.

Strategisk sparring: Coaching

Opgaveeksempler

Ny leder?

Er du ny leder, kan du have glæde af at sparre med en udefra kommende, som har den relevante baggrund til at forstå dine nye udfordringer. Jeg går typisk ind i opgaver som definition af forretningsstrategier og hjælp til strukturering af hverdag og processer. Desuden hjælper jeg dig til med finde din egen profil som leder og/eller medlem af en eksisterende ledergruppe.

Mellemstore virksomheder

I mellemstore virksomheder er der ofte på afdelingsniveau behov for at udvikle og tilpasse egne strategier til virksomhedens overordnede strategi. Her sparrer jeg typisk med ledergrupper, teams og projektgrupper for at nå i mål med afdelingens og overordnede mål og sikre kommunikationen af eventuelle organisatoriske og forretningsmæssige ændringer.

Små virksomheder / Enkeltmandsvirksomheder

er ofte så fokuserede på deres kernekompetence og omsætningsmål, at strategiske tiltag og andre overordnede ledelsesmæssige opgaver, der kan udvikle, vækste og drive forretningen, bliver nedprioriteret eller – i værste fald – helt glemt. Her kan jeg hjælpe dig med at finde din egen vej som leder og din virksomheds vej til dine mål. Det gør vi f.eks. gennem udvikling og implementering af din forretningsstrategi og kommunikation af denne til bestyrelses- og/eller medarbejdermøder samt udarbejdelse af nødvendige organisationsændringer.

Strategisk sparring: Text
bottom of page