top of page

EDGES.dk

Konsulentvirksomheden EDGES tilbyder business coaching, strategisk sparring og proces- og projektstyring, lokalt og internationalt. Typiske kunder er små- og mellemstore virksomheder samt individuelle klienter med karrieremæssige mål og udfordringer.

Læs mere om EDGES

ahs_smiling_225.jpg
Forside: Welcome
Casual Business Meeting

Et spørgsmål om kant

At have kant og kende sine kanter er en nødvendighed for at kunne manøvrere optimalt i sit professionelle liv, uanset om man er medarbejder, mellemleder, topleder eller en del af et team.

Kanten er en naturlig navigator, der er med til at definere ens grænser og give klarhed og skarphed, hvad angår mål og arbejde.

Det giver energi og overskud, nedbryder forhindringer og fremmer motivationen.

Kender du dine kanter?

Læs mere om EDGES

Forside: About

Referencer

Strategi og processtyring

”Som nyansat chef i DONG Energy havde jeg i Anne Helene en god sparringspartner, som jeg kunne diskutere og vende de aktuelle opgaver og strategiske udfordringer med. Anne Helene kunne – bl.a. i kraft af at hun var ekstern – frit udfordre mine idéer og tanker og bidrage med input baseret på sin erfaring fra mange lignende situationer.


Anne Helene havde et meget konstruktivt samarbejde med hele ledergruppen, og der står stor respekt om hendes viden og professionalisme. Hendes professionalisme og målrettethed sikrede projekternes forankring på tværs af de involverede afdelinger.


Med Anne Helene som projektansvarlig vidste jeg, at der var styr på tingene og dermed kunne jeg koncentrere mig om mine øvrige opgaver. Samtidig kunne jeg ved at bruge hende som sparringspartner, få input til at sætte fokus på de væsentligste problemstillinger og trække på Anne Helenes brede erfaring som leder.”

DONG Energy (nuv. Ørsted)
Henning Andresen / Energi- og Partnerskabschef / Energiløsninger og Strategiske Partnerskaber

”Jeg har samarbejdet med Anne Helene i over et år om gennemførelse af to store projekter for DONG Energy. Hun satte sig hurtigt ind i vores situation og udfordringer, og uagtet hendes manglende forhåndskendskab til branchen og virksomheden, løste hun opgaven fantastisk flot.


Anne Helene havde en stor forståelse for opgavernes strategiske betydning og evnede at forankre dem i vores overordnede forretningsstrategi. I det hele taget var hendes strategiske fokus et bærende element gennem hele forløbet.

Evnen til at kommunikere og arbejde med alle niveauer både i og udenfor organisationen er en af Anne Helenes absolutte styrker!”

DONG Energy (nuv. Ørsted)
Jacob Stene / Marketingchef / Marketing B2B & CRM

”Tak til Anne Helene for et super inspirerende samarbejde, der satte nye standarder. Hun er en genial og sikker projektleder, der sammen med teamet professionelt planlagde og eksekverede opgaven til UG med kryds og slange.”

DONG Energy (nuv. Ørsted)

Allan Schefte / Markedsdirektør Erhverv

Jeg har som ny leder haft og har stor glæde og gavn af samarbejde med Anne Helene. Hun er rigtig dygtig, engageret og et meget empatisk menneske.

Jeg har både brugt Anne Helene som sparringspartner og coach. Tillige har jeg haft Anne Helene ude på et personalemøde, hvor vi arbejdede med institutionens værdigrundlag. På 2 timer fik Anne Helene samtlige pædagogers øjne op for, hvordan der i langt højere grad skulle sættes fokus på, at skabe overensstemmelse mellem værdigrundlaget og den pædagogiske praksis.


Anne Helene har via hendes sparring og coaching været en medvirkende årsag til, at jeg har holdt modet og optimismen oppe, når det kneb mest. Hun har fået mig til at reflektere over, hvordan jeg kom videre på en konstruktiv og positiv måde. Jeg er gået fra hende med nye og konkrete tanker på, hvordan jeg kom videre med den strategiske og faglige udvikling af institutionen.

Via samarbejdet med Anne Helene har jeg fået lagt grundstenene til, at udvikle min egen lederidentitet.

Børnehuset Åkanden
Pia Holm / Leder

Forside: Testimonials

Coaching

Både ledere og medarbejdere har haft et konstruktivt forløb med Anne Helene, hvor vi via coachingsamtaler har afdækket vores værdier og holdninger.

Lisbeth Søgård-Høyer, Pernille Fliess og Tanja Klie Rubow,
Partnere, ESSENSEN Grafisk Design

Hos Anne Helene Sodemann har jeg fået coaching med kant og stor indlevelse. Anne Helene er god til at rette min opmærksomhed hen på de punkter som skaber fremdrift og udvikling. Hun stiller de skarpe spørgsmål der sikrer at mit svar er gennemtænkt og selvreflekterende. Stemningen i coachingen er altid behagelig, blandt andet takket været Anne Helenes store empati og evne til ærbødig uærbødighed.

Marie Guldborg, Kontorchef

Hos Anne Helene får jeg nyt perspektiv på fastlåste problemstillinger. Det sker næsten umærkeligt, men lige pludselig er den der; erkendelsen. Anne Helene er som en terrier, der bider sig fast i det jeg siger, og forfølger det til jeg forstår hvad det egentlig er jeg mener og vil. Det er meget stærkt – og opbyggeligt. Anne Helene er meget opbyggelig.

Louise Westenholz, Cand. Ling.Merc

For sharp and intelligent career coaching, I sincerely recommend EDGES.dk. Always three steps ahead in the process, Anne Helene competently keeps the career structuring on track and the client on target. With strength and integrity, Anne Helene guides with seeming ease and with an ardent eye for the details in the personality fabric of the client. The results arrive as simple as that: empowerment by career coaching.

Eva Horn Møller, Lektor, Ph.D.,
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forside: Testimonials
bottom of page